ارزش ها

ارزشها

این مطلب را به اشتراک بگذارید
1 1 1 1 1
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در اولویت قرار دادن رضایت متقاضیان

آموزش و یادگیری مستمر و ارتقای سطح دانش

میل به تعالی و جاودانگی

مسئولیت پذیری

حفظ اصول اخلاقی (تعهد به رعایت حفظ امانت در مدارک و اطلاعات متقاضیان)

مشتری مداری: ارتباط موثر، حرفه ای و صادقانه با متقاضی

پیشبرد قانونی پرونده با همکاری وکلای بین المللی در هر کشور